A SMAPPLAB KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

Hatályos: 2021. március 30. napjától visszavonásig

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. Jelen általános szerződési feltételek (Általános Szerződési Feltételek, vagy ÁSZF) tartalmazzák a SMAPPLAB Korlátolt Felelősségű Társaság (Szolgáltató) által üzemeltetett, és a www.smapplab.com webcím alatt elérhető weboldalon (Weboldal) megrendelhető szolgáltatások (a szolgáltatások összessége a továbbiakban: Szolgáltatások) nyújtására és igénybevételére vonatkozó jogokat és kötelezettségeket. A Weboldalon történő rendelés leadásával a megrendelő (Megrendelő) tudomásul veszi és elfogadja jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit.

1.2. A Szolgáltató, mint a Weboldal üzemeltetője fenntartja a jogát a jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint a Szolgáltatások Weboldalon közzétett díjainak (Díj) egyoldalú módosítására, ennek megfelelően az ÁSZF rendelkezéseit, valamint a Díjat –a jövőre nézve- bármikor módosíthatja. Az ÁSZF és a Díj módosítása a Honlapon történő közzététellel lép hatályba, és értelemszerűen a közzétételt követő tranzakciókra vonatkozik.

1.3. Jelen Általános Szerződési Feltételek nyelve a magyar.

1.4. A Szolgáltató és a Megrendelő által, a Weboldalon keresztül elektronikus úton megkötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződésnek, azokat a Szolgáltató nem iktatja, így azok papír alapon nem hozzáférhetők. A szerződések tartalma a Szolgáltató által a Megrendelőnek küldött elektronikus levelezésből rekonstruálható, a beérkezett megrendelésekről a Szolgáltató nyilvántartást vezet.

1.5. A Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre a magyar jogszabályok, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), valamint amennyiben a Megrendelő fogyasztónak minősül, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet (Kormányrendelet) rendelkezései az irányadók.

1.6. Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem található magatartási kódexre történő utalás.

1.7. A Szolgáltató nyilvántartási adatai és elérhetőségei:
Cégnév: SMAPPLAB Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 4032 Debrecen, Tarján utca 35.
Cégjegyzékszám: 09-09-032043
Nyilvántartó hatóság: Debreceni Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 27953107-2-09
Vezető tisztségviselő: Posta Donát Benedek ügyvezető
E-mail cím: donat.posta@smapplab.com
Telefonszám: +36304991513
ÁSZF közzétéve: 2021.03.30.
Bankszámlaszám: 11709057-21447972-00000000

2. A SZOLGÁLTATÁSOK

2.1. A Szolgáltató országosan kiterjedt hálózatot működtet az innovatív technikai megoldásokat alkalmazó digitális gyapottok-bagolylepke (Kártevő) csapdáiból, amelyek folyamatosan adatot továbbítanak a csapdák telepítési helyén előforduló kártevők számáról. A Szolgáltató a kártevőcsapdák által továbbított adatokat feldolgozza, rendszerezi, és felhő-alapú rendszerében tárolja. Szerződéskötés esetén a Szolgáltató hozzáférést enged a Megrendelőnek a Kártevők számára és mozgására vonatkozó adatait (Kártevőkre Vonatkozó Adatok) tartalmazó felhő-alapú rendszeréhez, a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint, amelyet a Megrendelő letölthet.

2.2. A 2.1 pontban meghatározott szolgáltatáson kívül a Megrendelő igénye esetén a Szolgáltató hozzáférést enged a Megrendelőnek a számára a rendelkezésére álló időjárás-előrejelzési adatokhoz (Meteorológiai Adatok).

2.3. A Szolgáltató a Szolgáltatásokat a különböző megrendelői igényekhez történő igazodás érdekében egymástól eltérő csomagokban, különböző adattartalommal nyújtja az alábbiak szerint:

 • Adat Start Csomag:
  • Országos és regionális aggregát Kártevő rajzási görbe
  • Meteorológiai adatok
 • Adatcsomag:
  • Hozzáférés az országos Kártevőcsapda hálózat adataihoz
  • Fogási adatok csapdánként
  • Meteorológiai adatok
 • Precíziós Csomag:
  • Az Adatcsomaghoz tartozó adattartalom
  • Lokálisan telepített okos kártevőcsapda
  • VIP ügyfélszolgálat

2.4. Jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései –ide nem értve a kapcsolatfelvételt-a Precíziós Csomagra nem terjednek ki. Amennyiben a Megrendelő információt kér a Precíziós Csomaggal összefüggésben, a Szolgáltató munkatársai felveszik vele a kapcsolatot. A Precíziós Csomag vonatkozásában a Szolgáltató és a Megrendelő minden esetben egyedileg megtárgyalt feltételekkel köt szerződést.

2.5. A Szolgáltató a Szolgáltatásokat minden évben a mezőgazdasági szezonhoz igazodóan, június 01. október 15. napjáig terjedő időszak (Szolgáltatási Időszak) vonatkozásában nyújtja.

2.6. A Szolgáltatások nyújtása keretében a Szolgáltatási Időszak alatt a Szolgáltató hozzáférést enged a Megrendelőnek a Kártevőkre Vonatkozó Adatokhoz, valamint a Meteorológiai Adatokhoz, amelyeket a Megrendelőnek letölthet. Amennyiben a hozzáférése ellenére a Megrendelő nem tölti le a Kártevőkre Vonatkozó Adatokat, illetve a Meteorológiai Adatokat, a Szolgáltatások a Szolgáltató részéről szerződésszerűen teljesítettnek tekintendők, és ezen körülmény semmiképpen nem értékelhető a Szolgáltató terhére.

2.7. A Szolgáltatás nyújtásának kezdőnapja a Díj Szolgáltató bankszámláján történő jóváírást követő nap. Amennyiben a Díj a Szolgáltatási Időszak kezdőnapját megelőzően jóváírásra kerül a Szolgáltató bankszámláján, a Szolgáltatások nyújtását a Szolgáltató a Szolgáltatási Időszak első napján kezdi meg.

2.8. A Szolgáltatások vonatkozásában nem értékelhető hibás teljesítésként, ha egyes Kártevőcsapdák fogási adatai meghibásodás miatt átmenetileg nem elérhetők.

2.9. Figyelem!
Jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a Szolgáltatások online digitális adattartalomnak minősülnek, és amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatások körében számára elérhetővé tett adatok letöltését, vagy az adatátvitelt megkezdi, ezzel elveszti a Kormányrendelet 20. §-ban, illetve jelen ÁSZF 5.1-5.2 pontjában meghatározott elállási jogát.

3. A SZOLGÁLTATÁSOK MEGRENDELÉSÉNEK MENETE

3.1. A Weboldalon kizárólag a regisztrált Megrendelők kezdeményezhetik a szerződéskötést.

3.2. A regisztráció során az alábbi adatok megadása szükséges:

 1. Név, vagy cégnév;
 2. Telefonszám;
 3. E-mail cím;
 4. Jelszó;
 5. Természetes személy esetén nyilatkozat arról, hogy a Megrendelő a 18. életévét betöltötte és a szerződéskötés vonatkozásában cselekvőképessége nem korlátozott.

3.3. A regisztrációhoz szükséges az Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatvédelmi Tájékoztató Megrendelő általi megtekintésére és elfogadása.

3.4. A regisztráció során a Megrendelőnek önkéntes alapon lehetősége nyílik feliratkozni a Szolgáltató hírlevelére.

3.5. A sikeres regisztrációról a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Megrendelőt.

3.6. A regisztrációt követően a Megrendelő a Szolgáltatások menüpont alatt rákattinthat az „Érdekel” gombra, majd a megjelenő új fülön kiválaszthatja a Megrendelni kívánt csomagot.

3.7. A Precíziós csomag kiválasztása esetén a Szolgáltató munkatársai hamarosan felveszik a kapcsolatot a lehetséges megrendelővel, annak regisztrációkor megadott elérhetőségének valamelyikén.

3.8. Az Adat Start Csomag és az Adatcsomag kiválasztása esetén következő lépésként a Megrendelő az alábbi számlázási adatokat bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére:

 1. Név, vagy cégnév;
 2. Ország;
 3. Irányítószám;
 4. Város;
 5. Utca, házszám.

3.9. A fent jelzett adatok megadását követően, a megrendelés befejezésekor a Megrendelő a „Vásárlás” gombra kattintva tudja a megrendelése valamennyi releváns adatát egy összesítő képernyőn megjeleníteni. Amennyiben azt a Megrendelő kívánja, az összes releváns tranzakciós adat ismeretében leadhatja megrendelését, amely szerződéskötési ajánlattételnek minősül a Megbízó felé, amelynek elfogadása esetén szerződés jön létre közte és a Szolgáltató között, így a Szolgáltató felé fizetési kötelezettsége keletkezik. A Szolgáltató gondoskodik arról, hogy a Megrendelő tudomásul vegye, hogy nyilatkozata fizetési kötelezettséget von maga után. A „Vásárlás” gombot könnyen olvasható módon „fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” felirattal látja el, amely egyértelművé teszi, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

3.10. Amennyiben a Megrendelő a fentiek szerint a Weboldalon keresztül elküldi megrendelését a Szolgáltatónak és a Szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja, szerződés jön létre a Szolgáltató és a Megrendelő között. A visszaigazoló e-mailben a Szolgáltató feltünteti a megrendelés releváns adatai és azokkal együtt megküldi a megrendelésre vonatkozó számlát a Megrendelő részére. Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a megrendeléstől számított 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól, nem köteles a Szolgáltatásokat igénybe venni. A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy az ily módon a szerződés létrejön, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződés a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelő tartalommal jön létre.

3.12. A Megrendelőnek a megrendelés bármely fázisában lehetősége van arra, hogy az egyes előző menüpontokra visszalépjen, vagy a megrendelés folyamatát megszakítsa. A megrendelés leadása után a kiválasztott csomag, vagy a kiválasztott fizetési mód módosítása nem lehetséges.

4. DÍJAK ÉS FIZETÉSI MÓDOK

4.1. A Szolgáltató a csomagok mindenkori árát a Weboldal „Díjak” menüpontja alatt, forintban teszi közzé. A Szolgáltató jogosult a Díjat jövőre nézve bármikor egyoldalúan módosítani. A csomagok Díjának módosítása szintén a Weboldal „Díjak” menüpontja alatti közzététellel történik, a módosítás a közzététel időpontjától érvényes, és nincs kihatással a már megrendelt és kifizetett csomagok Díjára. A Weboldalon megjelölt Díjak az általános forgalmi adó összegét tartalmazzák. A tévedésből, nyilvánvalóan hibásan feltüntetett Díjért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

4.2. A Megrendelő kifejezetten elfogadja, hogy a megrendeléséről kiállított számlát kizárólag e-mailben, a Szolgáltató elektronikus aláírásával ellátva kapja meg az általa megadott e-mail címre.

4.3. A Weboldalon közzétett Díj a teljes Szolgáltatási Időszak vonatkozásában nyújtott Szolgáltatások ellenértékét képezi. A Díj összegét nem befolyásolja, az a körülmény, hogy a Megrendelő a megrendelését esetlegesen a Szolgáltatási Időszak kezdetét követően adja le. Az esetleges félreértések elkerülése végett a Szolgáltató abban az esetben is jogosult a teljes Díjra, amennyiben a Megrendelő csak 1 (egy) nap vonatkozásában veszi igénybe a Szolgáltatásokat.

4.4. A Megrendelő a Díjat az alábbi fizetési módok valamelyikén fizetheti meg:

 1. Banki átutalás;
 2. SimplePay fizetés.

4.5. Banki átutalás esetén az átutalást a Megrendelő az alábbi adatokkal hajtja végre:

 1. Számlavezető pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
 2. Kedvezményezett: SMAPPLAB Korlátolt Felelősségű Társaság
 3. Számlaszám: 11709057-21447972-00000000
 4. Közlemény: a megrendelés Szolgáltató által generált száma
 5. Összeg: a Weboldalon a megrendelni kívánt csomag vonatkozásában megjelölt Díj.

4.6. A SimplePay útján történő fizetés esetén a Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató számára hozzáférhető személyes adatai átadásra kerülnek az OTP Mobil Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1143 Budapest, Hungária körút 17-19., cégjegyzékszám: 01-09-174466), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított megrendelői adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység részletes leírása a SimplePay adatkezelési tájékoztatójában, a következő linken érhető el: http://simplepay.hu/vasarlo-aff/.

4.7. A Díjat a Megrendelő a szerződés létrejöttétől számított 1 napon belül köteles megfizetni a Szolgáltató részére.

4.8. A Díj azon a napon tekintendő megfizetettnek, amikor az a Szolgáltató pénzforgalmi számláján jóváírásra kerül.

5. ELÁLLÁSI ÉS FELMONDÁSI JOG

5.1. A Jelen ÁSZF 2.7 pontjában meghatározott esetkört ide nem értve, amennyiben a Megrendelő a Ptk. rendelkezései alapján fogyasztónak minősül, a Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a szerződés létrejöttétől számított 14 (tizennégy) napon belül, indokolás nélkül megilleti az elállás, illetve a felmondás joga. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlásának részletei, valamint az erre a célra rendszeresített formanyomtatványok a következő linken érhetők el: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=167547.260043

5.2. Amennyiben a fogyasztónak minősülő megrendelő el kíván állni a szerződéstől, nyilatkozatát e-mailben, az 5.1 pontban meghatározott határidőn belül a donat.posta@smapplab.com e-mail címre küldheti meg. Az elállás az erre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó e-mail jelen pontban meghatározott e-mail címre történő megérkezésének napján hatályosul. A nyilatkozat megérkezését követően a Szolgáltató haladéktalanul felhagy a Szolgáltatás nyújtásával, a Díj összegét pedig 14 (tizennégy) napon belül visszautalja a Megrendelő részére.

5.3. Amennyiben a fogyasztónak minősülő megrendelő a szerződést fel kívánja mondani, nyilatkozatát e-mailben, az 5.1 pontban meghatározott határidőn belül a donat.posta@smapplab.com e-mail címre küldheti meg. A felmondás az erre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó e-mail jelen pontban meghatározott e-mail címre történő megérkezésének napján hatályosul. Ebben az esetben a Szolgáltató megállapítja Szolgáltatási Időszakra vonatkozó Díj egynapi összegét, és ennek az összegnek, valamint a Szolgáltatással érintett napok szorzatának megfelelő összeget a Díj teljes összegéből kivonja, a fennmaradó összeget pedig 14 (tizennégy) napon belül visszautalja a Megrendelő részére.

5.4. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Díj vonatkozásában fennálló teljes fizetési kötelezettségét a díjfizetésre nyitva álló határidő elteltétől számított 15 napon belül nem teljesíti, a Szolgáltató a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

5.5. A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött szerződés a Szolgáltatási Időszak alatt rendes felmondással nem szüntethető meg, egyebekben a felmondási, illetve elállási jog gyakorlására a Ptk. rendelkezései alkalmazandók.

6. JOGSZAVATOSSÁG

6.1. A Szolgáltató helytáll azért, hogy a Szolgáltatások keretében a Megrendelő részére hozzáférhetővé tett adatok hozzáférhetővé tételére jogosult, harmadik személynek nincs olyan joga, amely ezen tevékenysége körében korlátozná, vagy akadályozná.

7. FELELŐSSÉG A HONLAP HASZNÁLATÁÉRT

7.1. A Megrendelő a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.

7.2. A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Megrendelő által tanúsított magatartásért, valamint az általa közzétett tartalmakért. A Megrendelő köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.

8. A SZOLGÁLTATÓ SZERZŐI JOGAI

8.1. A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem, vagy más szellemi alkotáshoz fűződő alatt állnak. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint Szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi adatnak és tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

8.2. A jelen Általános Szerződési Feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Megrendelőnek a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek használatára, hasznosítására. A Szolgáltatások keretében hozzáférhetővé adatok rendeltetésszerű használatával, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a Megrendelő által semmilyen egyéb formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, harmadik személy részére történő továbbításuk, vagy hozzáférhetővé tételük kifejezetten tilos.

8.3. A Szolgáltatásokkal összefüggésben megszerzett adatokból a Megrendelő nem jogosult a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (Szjt.) 60/A. §-ban meghatározott adatbázist (Adatbázis) létrehozni. Amennyiben a jelen pontban meghatározott tilalom ellenére a Megrendelő Adatbázist hoz létre a Szolgáltató által hozzáférhetővé tett adatokból, az Szjt. 61. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően vállalja, hogy az adatbázissal kapcsolatos valamennyi vagyoni jogot térítés nélkül, és a Szolgáltató írásbeli felhívását követően késedelem nélkül átruház a Szolgáltató részére.

8.4. Amennyiben a Megrendelő bármilyen formában megsérti a Szolgáltató szerzői jogait, 1 000 000,- Ft összegű általános kártérítés megfizetésére köteles.

9. PANASZKEZELÉS

9.1. Amennyiben a Megrendelő hibát tapasztal a Szolgáltatásokban, panaszát, kifogását az alábbi elérhetőségeken közölheti:

 1. E-mail: donat.posta@smapplab.com
 2. Postai út: 2045 Törökbálint József Attila utca 5
 3. Telefon: +36304991513

9.2. A Megrendelő panaszát, illetve kifogását a Szolgáltató a bejelentést követő 15 napon belül kivizsgálja, majd azzal kapcsolatos válaszát 15 napon belül közli a Megrendelővel. A Szolgáltatások nem rendeltetésszerű használatából, illetve a Megrendelő informatikai rendszeréből adódó hibák esetén elállási, illetve felmondási jog, valamint szavatossági igény nem érvényesíthető.

9.3. Amennyiben a Szolgáltató és a Megrendelő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Megrendelő, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is.

9.4. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

 1. Név: Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
 2. Székhely: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.
 3. Telefonszám: 52-500-710, 52-500-745
 4. Fax: 52-500-720
 5. A Békéltető Testületek online elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

10.1. Abban az esetben, ha a Szolgáltató és a Megrendelő szerződésükben olyan egyedileg megtárgyalt feltételeket alkalmaznak, amelyek ellentmondanak a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott rendelkezéseknek, a felek jogviszonyában az egyedileg megtárgyalt, speciális rendelkezéseket kell alkalmazni.

10.2. Amennyiben jelen Általános Szerződési feltételek tartalma a jognyilatkozat értelmezésére vonatkozó rendelkezések és a szerződések értelmezésére vonatkozó szabályok alkalmazásával nem állapítható meg egyértelműen, a Felek a Megrendelő számára kedvezőbb értelmezést fogadják el.

10.3. Amennyiben jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezésre később érvénytelennek bizonyulna, ez az Általános Szerződési Feltételek egyéb rendelkezéseinek érvényességét nem érinti, kivéve ha a Szolgáltató és a Megrendelő ezen rendelkezés alkalmazása nélkül a szerződést nem kötötték volna meg.

10.4. A Szolgáltató és a Megrendelő az információcsere érdekében nyilatkozataikat –amennyiben jogszabály kifejezetten nem köti ki a kötelező írásbeli nyilatkozattételt- e-mailben teszik meg. Az e-maileket akkor kell megküldöttnek tekinteni, ha azt a Szolgáltató, vagy Megrendelő a kapcsolattartásra kijelölt e-mail címre küldte és a címzett az e-mail címre elküldött üzenet, vagy dokumentáció elolvasását visszaigazolta.

10.5. A jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött szerződések határozott időre, a 3.10 pontban meghatározottak szerint jönnek létre, és a szerződéskötéssel érintett Szolgáltatási Időszak utolsó napjától követő napon, automatikusan, bármilyen további cselekmény, vagy nyilatkozat nélkül vesztik hatályukat.

Kelt: Debrecen, 2021. március 30.

smapp_ico
SMAPPLAB
+36 30 499 1513
4032 Debrecen, Tarján utca 35.